Tarihsel

Tarihsel

Fakülte Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi (ST), üniversitenin merkez kütüphanesinin 8 Mayıs 1945'teki dört kütüphaneye bölünmesini takiben 2010 yılında kuruldu.

* Harici bir kredi odası.

*Dahili bir kredi odası (yerinde danışma).

* Bir okuma odası.